× Q 経済金融・証券会計訳語辞典
200Y年償還のXX債は価格がZZ/ZZからWW/WWに上昇した [1件マッチ]
  1. XX due 200Y paper rose in price terms from ZZ/ZZ to WW/WW    200Y年償還のXX債は価格がZZ/ZZからWW/WWに上昇した
ツイート