× Q 翻訳類語辞典

戦闘中の  

militant の訳語→ けんか好きの 過激派 活動家 交戦者 交戦中の 好戦的な 好戦的な人 攻撃的な 積極果敢な 戦闘員 戦闘的な 戦闘的な人 闘士 闘志あふれる 闘争者 闘争的な人 武闘派

そのほかの「戦闘」で始まる語句・表現

戦闘 戦闘の場 戦闘中であること 戦闘員 戦闘服 戦闘機 戦闘機の単機出撃 戦闘機の銃座 戦闘機乗り 戦闘犠牲者 戦闘的 戦闘的な 戦闘的に 戦闘行為 戦闘部隊 戦闘隊形


ツイート