× Q  ?  翻訳訳語辞典
approbation
▼詳細(例文など)を表示▼訳語クリック→類語、*例文 †出典、マウスオーバー→例文
許可
   
<例文なし> 辞遊人辞書
公式認可
   
<例文なし> 辞遊人辞書
裁可
   
<例文なし> 辞遊人辞書
賛成
   
<例文なし> 辞遊人辞書
承認
   
<例文なし> 辞遊人辞書
称揚
   
<例文なし> 辞遊人辞書
賞賛
   
<例文なし> 辞遊人辞書
推奨
   
<例文なし> 辞遊人辞書
推賞
   
<例文なし> 辞遊人辞書
是認
   
<例文なし> 辞遊人辞書
認可
   
<例文なし> 辞遊人辞書

●イディオム等(検索欄に単語追加で絞り込み)

nod one’s approbation: 首肯する マキャフリイ著 小尾芙佐訳 『白い竜』(The White Dragon ) p. 197
ツイート