× Q 翻訳訳語辞典
vector
▼詳細(例文など)を表示▼訳語クリック→類語、*例文 †出典、マウスオーバー→例文
ベクター
    辞遊人辞書
ベクトル
    辞遊人辞書
ベクトル空間の元
    辞遊人辞書

一次元配列
    辞遊人辞書
影響力
    辞遊人辞書
軌道
    辞遊人辞書
受粉を媒介する昆虫
    辞遊人辞書
受粉を媒介する動物
    辞遊人辞書
衝動
    辞遊人辞書
進路
    辞遊人辞書
弾道
    辞遊人辞書
仲介動物
    辞遊人辞書
電波によって誘導する
    辞遊人辞書
動径
    辞遊人辞書
特定方向に向ける
    辞遊人辞書
排気方向を変える
    辞遊人辞書
媒介動物
    辞遊人辞書
病毒媒介昆虫
    辞遊人辞書
保菌生物
    辞遊人辞書
方位
    辞遊人辞書
方向
    辞遊人辞書
方向量
    辞遊人辞書
無線誘導する
    辞遊人辞書
無電で進路を指示する
    辞遊人辞書
ツイート