× Q 翻訳訳語辞典
rig   訳語クリック→類語、*例文 †出典
▼詳細(例文など)を表示▼
いたずら
    辞遊人辞書
いたずらをしかける
    辞遊人辞書
いたずらをする
    辞遊人辞書
からかい
    辞遊人辞書
つり上げる
    辞遊人辞書
はかりごと
    辞遊人辞書
を組み立てて調整する
    辞遊人辞書

アマチュア無線家の通信機
    辞遊人辞書
セットする
    辞遊人辞書
セミトラクター
    辞遊人辞書
トラック
    辞遊人辞書
トレーラー
    辞遊人辞書
バス
    辞遊人辞書
ペニス
    辞遊人辞書
リグ
    辞遊人辞書

悪ふざけ
    辞遊人辞書
悪ふざけをする
    辞遊人辞書
衣装
    辞遊人辞書
衣服
    辞遊人辞書
衣類
    辞遊人辞書
一時しのぎに作る
    辞遊人辞書
価格操作
    辞遊人辞書
奇妙ないでたち(格好)をする
    辞遊人辞書
急いで作る
    辞遊人辞書
急ごしらえする
    辞遊人辞書
供給する
    辞遊人辞書
計略
    辞遊人辞書
牽引トラック
    辞遊人辞書
詐欺
    辞遊人辞書
索具を装着する
    辞遊人辞書
索具装備
    辞遊人辞書
市場操作
    辞遊人辞書
支度する
    辞遊人辞書
自動車
    辞遊人辞書
集める
    辞遊人辞書
準備する
    辞遊人辞書
身なり
    辞遊人辞書
身支度する
    辞遊人辞書
人為的に操作する
    辞遊人辞書
整える
    辞遊人辞書
整備する
    辞遊人辞書
前もって仕組む
    辞遊人辞書
相場操作
    辞遊人辞書
装う
    辞遊人辞書
装置
    辞遊人辞書
装備する
    辞遊人辞書
装備一式
    辞遊人辞書
装備品
    辞遊人辞書
大型ワゴン
    辞遊人辞書
着せる
    辞遊人辞書
着飾らせる
    辞遊人辞書
釣り道具(一式)
    辞遊人辞書
道具
    辞遊人辞書
馬車
    辞遊人辞書
八百長をする
    辞遊人辞書
帆装
    辞遊人辞書
帆装する
    辞遊人辞書
不正に操作する
    辞遊人辞書
不正をする
    辞遊人辞書
服装
    辞遊人辞書
麻薬用器具
    辞遊人辞書
洋服
    辞遊人辞書
用意する
    辞遊人辞書
用具
    辞遊人辞書
艤装
    辞遊人辞書
艤装する
    辞遊人辞書
ツイート